DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
700 - Nghệ thuật & vui chơi giải trí >
Nghệ thuật >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2865

Nhan đề: Vài nguyên tắc liên quan tới phương pháp thống kê di sản âm nhạc cổ truyền Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thụy Loan
Từ khoá: Di sản
Âm nhạc
Việt Nam
Thống kê
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Số 8-2007. Tr. 52-55.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2865
Appears in Collections:Nghệ thuật

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NT_0005.PDF273,1 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback