DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
700 - Nghệ thuật & vui chơi giải trí >
Mỹ thuật >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2860

Nhan đề: Nghề sơn quang Cát Đằng: Hàng chắp
Tác giả: Nguyễn, Lan Hương
Từ khoá: Nghề sơn
Cát Đằng
Năm xuất bản: 2008
Mô tả: Tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á, Số 4-2008. Tr. 61-68.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2860
Appears in Collections:Mỹ thuật

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MT_0007.PDF358,1 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback