DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
700 - Nghệ thuật & vui chơi giải trí >
Mỹ thuật >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2855

Nhan đề: Tượng đài Trần Hưng Đạo - một cái nhìn bao quát
Tác giả: Đinh, Gia Lê
Từ khoá: Mỹ thuật
Tượng
Trần Hưng Đạo
Năm xuất bản: 2010-04
Mô tả: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, Số 310-04/2010. Tr. 79-82.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2855
Appears in Collections:Mỹ thuật

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MT_0002.PDF201,31 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback