DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >

Sản xuất công nghiệp : [4]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Nâng cao lợi thế cạnh tranh của cá tra Việt Nam trên thị trường quốc tế

 Công nghiệp Việt Nam - Mục tiêu phát triển đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

 Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành dệt may

 Doanh nghiệp may Việt Nam và những thách thức khi kết thúc hiệp định dệt may - các chiến lược và chính sách

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback