DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >

Công trình xây dựng : [5]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Phân tích nguyên nhân và hậu quả của các rủi ro trong dự án xây dựng công trình giao thông ở Việt Nam hiện nay

 Nghiên cứu rủi ro theo phương pháp phân tích hệ thống

 Nghiên cứu, ứng dụng kết cấu liên hợp thép - bê tông

 Một số vấn đề cần chú ý khi sử dụng tiêu chuẩn TCXDVN 375: Thiết kế công trình chịu động đất - tiêu chẩn thiết kế

 Ứng dụng lý thuyết xích MARKOV trong quản lý và bảo trì các công trình giao thông

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback