Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7090
Title: Phân tích biến thiên áp suất trong động cơ Dual fuel Biogas-Diesel cho bởi mô phỏng và thực nghiệm
Other Titles: In Cylinder pressure analysis in Biogas-Diesel Dual fuel engine by simulation and experiment
Authors: Bùi, Văn Ga
Nguyễn, Việt Hải
Nguyễn, Văn Anh
Võ, Anh Vũ
Bùi, Văn Hùng
Keywords: Động cơ Biogas
Động cơ Dual-fuel
Năng lượng tái tạo
Áp suất buồng cháy
CFD
Issue Date: 2015
Description: ISSN 1859-1531. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, Số 01(86).2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7090
Appears in Collections:Khoa học và Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PhanTichBienThien.TT.pdfTóm tắt73.76 kBAdobe PDFView/Open
PhanTichBienThien.TV.pdfNội dung483.22 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.