DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >

Điện tử - Viễn thông : [14]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Bưu chính Châu Âu và bưu chính Việt Nam 2008. Những kết quả đạt được và kế hoạch cho tương lai

 Thực trạng và xu hướng phát triển dịch vụ IPTV tai Việt Nam

 Thực trạng và xu hướng phát triển dịch vụ IPTV trên thế giới

 Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu đối với ngành viễn thông: có nhưng không nhiều

 Sáu bài học kinh nghiệm khi triển khai IPTV

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback