Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7092
Title: Nghiên cứu khả năng giảm phát thải khí CO2 thông qua áp dụng chương trình hành động sinh thái( Eco Action 21) đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Đà Nẵng
Other Titles: A study of evaluating CO2 emissions reduction by applying eco action 21 program at small & medium enterprises in DaNang city
Authors: Hoàng, Hải
Keywords: Chương trình hành động sinh thái (EA21)
Hệ thống quản lý môi trường
Thành phố môi trường
Đà Nẵng
Doanh nghiệp
Issue Date: 2015
Description: ISSN 1859-1531. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, Số 01(86).2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7092
Appears in Collections:Khoa học và Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NghienCuuKhaNang.TT.pdfTóm tắt73.88 kBAdobe PDFView/Open
NghienCuuKhaNang.TV.pdfNội dung350.35 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.