DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >

Công nghệ thông tin : [27]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 E-choupal thành công của ứng dụng ICT trong nông nghiệp Ấn Độ

 10 dự báo về xu hướng thị trường CNTT & TT năm 2010

 7 lý do sử dụng giải pháp IP tổng thể khi xây dựng các mạng toàn IP

 Triển khai LTE trong mạng truyền tải di động : những lợi ích tiềm năng

 Giải pháp mạng xếp chồng dịch vụ đảm bảo QoS trong mạng IP

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback