Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7101
Title: Xây dựng mô hình điều khiển cho lò phản ứng liên tục CSTR (Continuous stirred tank reactor)
Other Titles: Building control model for continuous stirred tank reactor
Authors: Mai, Thị Đoan Thanh
Đoàn, Quang Vinh
Keywords: Lò phản ứng liên tục
Phi tuyến
Cân bằng năng lượng
Cân bằng thành phần
Cân bằng khối lượng
Issue Date: 2015
Description: ISSN 1859-1531. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, Số 01(86).2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7101
Appears in Collections:Khoa học và Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
XayDungMoHinh.TT.pdfTóm tắt67.23 kBAdobe PDFView/Open
XayDungMoHinh.TV.pdfNội dung508.81 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.