DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >

Khoa học ứng dụng : [6]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Một số đề xuất đối với công tác kiểm định cầu ở Việt Nam

 Thực trạng và một số suy nghĩ về phát triển khoa học và công nghệ

 Nghiên cứu, ứng dụng kết cấu liên hợp thép - bê tông

 Giải pháp phát triển khoa học công nghệ ở Việt Nam đến năm 2010

 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả của nền kinh tế

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback