Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7111
Title: Đa dạng thành phần loại rắn ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Bà Nà-Núi Chúa, thành phố Đà Nẵng
Other Titles: Diversity of snake composition of species from Ba Na-Nui Chua nature reserve in Da Nang city
Authors: Phạm, Hồng Thái
Đinh, Thị Phương Anh
Lê, Nguyên Ngật
Keywords: Rắn
Bà Nà - Núi Chúa
Đa dạng
Phân bố
Quý hiếm
Issue Date: 2015
Description: ISSN 1859-1531. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN, Số 01(86).2015
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/7111
Appears in Collections:Khoa học và Công nghệ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DaDangThanhPhan.TT.pdfTóm tắt69.74 kBAdobe PDFView/Open
DaDangThanhPhan.TV.pdfNội dung376.4 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.