Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8524
Title: Nghiên cứu tổng hợp, khảo sát tính chất điện hóa của màng Polyaniline trong dung dịch điện ly chứa Polyvinyl Alcohol và ứng dụng làm lớp phủ bảo vệ
Authors: Nguyễn, Kim Minh
Advisor: Lê, Minh Đức, PGS.TS.
Keywords: Màng Polyaniline
Phương pháp điện hóa
Công nghệ hóa học
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ hóa học. Mã số: 60.52.75; 94 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan; Chương 2.Nội dung nghiên cứu; Chương 3.Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8524
Appears in Collections:Công nghệ hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenKimMinh.TT.pdfTóm tắt1.28 MBAdobe PDFView/Open
NguyenKimMinh.TV.pdfToàn văn2.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.