DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Công nghệ hóa học >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2729

Nhan đề: Nghiên cứu sử dụng nanoclay để cải thiện tính năng cao su mặt lốp công trình
Tác giả: Phạm, Thị Anh Phương
Người hướng dẫn: Đoàn, Thị Thu Loan
Từ khoá: Công nghệ hóa học
Nanoclay
Cao su
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2729
Appears in Collections:Công nghệ hóa học

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.102.pdfToàn văn4,58 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt1,98 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback