Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4029
Title: Nghiên cứu lý thuyết cơ chế phản ứng hydro của các vật liệu trữ hydro và vai trò xúc tác của các hydrua
Authors: Hà, Phước Huy
Advisor: Phạm, Cẩm Nam
Keywords: Công nghệ hóa học
Giải phóng hydro
Phản ứng hóa học
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4029
Appears in Collections:Công nghệ hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.89.pdfToàn Văn817.17 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt518.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.