Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8523
Title: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của Cluster Silicon pha tạp Titanium, Zirconium bằng phương pháp hóa tính toán
Authors: Nguyễn, Hoàng Hưng
Advisor: Phạm, Cẩm Nam, PGS.TS.
Keywords: Cluster Silicon
Titanium
Zirconium
Phương pháp hóa tính toán
Công nghệ hóa học
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ hóa học. Mã số: 60.52.75; 104 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lý thuyết về hóa học tính toán; Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Chương 3. Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8523
Appears in Collections:Công nghệ hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenHoangHung.TT.pdfTóm tắt1.07 MBAdobe PDFView/Open
NguyenHoangHung.TV.pdfToàn văn3.04 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.