Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8228
Title: Nghiên cứu khả năng hấp phụ Ion kim loại Cr(VI) trong môi trường nước của Polyaniline
Authors: Hồ, Thị Thu Hiền
Advisor: Lê, Minh Đức, PGS.TS.
Keywords: Hấp phụ Ion kim loại Cr(VI)
Polyaniline
Môi trường nước
Công nghệ hóa học
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ hóa học. Mã số: 60.52.75; 93 trang.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8228
Appears in Collections:Công nghệ hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HoThiThuHien.TT.pdfTóm tắt1.15 MBAdobe PDFView/Open
HoThiThuHien.TV.pdfToàn văn1.92 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.