Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4794
Title: Nghiên cứu sử dụng xúc tác thải RFCC để làm chất mang xúc tác cho quá trình tổng hợp CNT theo phương pháp CVD sử dụng nguồn nguyên liệu LPG
Authors: Ngô, Thị Mỹ Dung
Advisor: Nguyễn, Đình Lâm
Keywords: Xúc tác thải RFCC
Carbon nanotubes
Phương pháp kết tụ hóa học pha hơi
Khí dầu mỏ hóa lỏng
Issue Date: 2013
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/4794
Appears in Collections:Công nghệ hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.95.pdfToàn văn4.64 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt6.58 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.