Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8525
Title: Nghiên cứu xử lý nước thải thủy sản bằng phương pháp keo tụ - tuyển nổi điện hóa
Authors: Lê, Thị Phương Mai
Advisor: Lê, Minh Đức, PGS.TS.
Keywords: Xử lý nước thải thủy sản
Phương pháp keo tụ - tuyển nổi điện hóa
Khu Công nghiệp Thọ Quang Đà Nẵng
Công nghệ sinh học
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ hóa học. Mã số: 60.52.75; 94 trang.
Table of contents: Chương 1: Tổng quan về các vấn đề ô nhiễm môi trường ngành chế biến thủy sản; Chương 2: Các phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/8525
Appears in Collections:Công nghệ hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LeThiPhuongMai.TT.pdfTóm tắt370.23 kBAdobe PDFView/Open
LeThiPhuongMai.TV.pdfToàn văn4.47 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.