DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >

Quản lý hành chính : [15]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Về nghệ thuật dùng người của cán bộ lãnh đạo trong bộ máy hành chính nhà nước

 Kinh nghiệm quản lý nhà n ước về xuất khẩu lao động của một số nước

 Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hà Nội

 Quản lý nhà nước đối với hệ thống ngân hàng thương mại - thực trạng và giải pháp

 Đẩy mạnh cải cách hành chính nước ta

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback