Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2749
Title: Các mô hình quản lí và môi trường áp dụng mô hình quản lí chất lượng tổng thể
Authors: Lê, Đình Sơn
Keywords: Mô hình quản lý
Chất lượng tổng thể
Issue Date: 2010
Description: Tạp chí Giáo dục, Số 231 - 2/2010, Tr. 15-17
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2749
Appears in Collections:Quản lý hành chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HC_0009.pdf1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.