Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2761
Title: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hà Nội
Authors: Trịnh, Thị Thu Hương
Keywords: Quản lý nhà nước
Đầu tư trực tiếp nước ngoài
FDI
Hà Nội
Issue Date: 2010
Description: Tạp chí Quản lý nhà nước, Số 170, Tr. 32-36
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2761
Appears in Collections:Quản lý hành chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HC_0014.pdf2.86 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.