Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2758
Title: Đẩy mạnh cải cách hành chính nước ta
Authors: Phạm, Đức Toàn
Keywords: Cải cách hành chính
Việt Nam
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, Số 6(47), Tr. 7-10
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2758
Appears in Collections:Quản lý hành chính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HC_0012.pdf1.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.