DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >

Quản trị nhân lực : [14]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Nguồn nhân lực Việt Nam đầu thế kỷ XXI: Một số vấn đề và hướng phát triển

 Mối quan hệ giữa thực tiễn quản trị nguồn nhân lực, kết quả quản trị nguồn nhân lực và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp

 Đổi mới quản lý nguồn nhân lực trong các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam

 Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý Trường trung học phổ thông ở tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay

 Năng lực của đội ngũ quản lí trong chính phủ Hoa Kì và bài học kinh nghiệm cho các nhà quản lí giáo dục Việt Nam

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback