Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1348
Title: Các ngân hàng thương mại nhà nước cần làm gì để giữ chân nhân viên trong thời kỳ hội nhập?
Authors: Mã, Thành Tân
Keywords: Ngân hàng thương mại
Quản trị nhân sự
Issue Date: 2007-07
Description: Tạp chí ngân hàng, số 14. Trang 23-25
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1348
Appears in Collections:Quản trị nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NS_0005.pdf3 trang983.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.