DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Quản trị nhân lực >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1348

Nhan đề: Các ngân hàng thương mại nhà nước cần làm gì để giữ chân nhân viên trong thời kỳ hội nhập?
Tác giả: Mã, Thành Tân
Từ khoá: Ngân hàng thương mại
Quản trị nhân sự
Năm xuất bản: 2007-07
Mô tả: Tạp chí ngân hàng, số 14. Trang 23-25
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1348
Appears in Collections:Quản trị nhân lực

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NS_0005.pdf3 trang983,19 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback