Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1622
Title: Một số kiến nghị để đào tạo nguồn nhân lực bậc Đại học đáp ứng được nhu cầu sử dụng lao động của ngành du lịch
Authors: Nguyễn, Văn Mạnh
Keywords: Quản trị nhân sự
Du lịch
Issue Date: 2007
Description: Tạp chí kinh tế và phát triển. Trang 46-47 & 56
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1622
Appears in Collections:Quản trị nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NS_0008.pdf3 trang880.02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.