Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1629
Title: Năng lực của đội ngũ quản lí trong chính phủ Hoa Kì và bài học kinh nghiệm cho các nhà quản lí giáo dục Việt Nam
Authors: Phạm, Xuân Hùng
Keywords: Quản lí giáo dục
Quản trị hành chính
Issue Date: 2009-08
Description: Tạp chí giáo dục, số 220( kì 2). Trang 55-57 & 49
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1629
Appears in Collections:Quản trị nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NS_0010.pdf4 trang2.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.