Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1633
Title: Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý Trường trung học phổ thông ở tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay
Authors: Phùng, Đình Mẫn
Keywords: Quản lí giáo dục
Giáo dục phổ thông
Issue Date: 2009-06
Description: tạp chí tâm lý học, số 6(123).Trang 1-7
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1633
Appears in Collections:Quản trị nhân lực

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NS_0011.pdf7 trang3.38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.