DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Quản trị nhân lực >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1633

Nhan đề: Giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý Trường trung học phổ thông ở tỉnh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay
Tác giả: Phùng, Đình Mẫn
Từ khoá: Quản lí giáo dục
Giáo dục phổ thông
Năm xuất bản: 2009-06
Mô tả: tạp chí tâm lý học, số 6(123).Trang 1-7
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1633
Appears in Collections:Quản trị nhân lực

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NS_0011.pdf7 trang3,38 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback