DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >

Tín dụng : [14]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Quan hệ cung - cầu về vốn tín dụng của người nghèo ở nông thôn

 Hoàn thiện hệ thống thông tin tín dụng

 Nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội - nhìn từ góc độ kinh nghiệm các nước

 Để hạn chế rủi ro trong cho vay của các tổ chức tín dụng

 Quản lý khách hàng vay tại tổ chức tín dụng

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback