Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2713
Title: Về việc cho vay để đầu tư, kinh doanh chứng khoán của các tổ chức tín dụng - thực trạng và giải pháp phòng tránh rủi ro
Other Titles: (Trích: Tài liệu Hội nghị sơ kế hoạt động tuyên truyền - báo chí ngành Ngân hàng 6 tháng đầu năm 2007)
Keywords: Đầu tư
Chứng khoán
Kinh doanh
Tín dụng
Issue Date: 2007-07
Description: Tạp chí Ngân hàng, Số 14-07/2007. Tr. 28-31.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2713
Appears in Collections:Tín dụng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TD_0002.pdf1.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.