DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >

500 - Khoa học : [10]

Community home page

 
  
or browse   

Collections in this community

Recent Submissions

 Kết quả lai tạo, chọn lọc, khảo nghiệm và sản xuất giống chè LDP2

 Kết quả thí nghiệm ngô thuần QP4 vụ Xuân 2006 tại xã Lao Và Chải (Yên Minh, Hà Giang)

 Cơ sở di truyền của chọn giống kháng bệnh bạc lá trên cây lúa

 Kết quả nghiên cứu về một số đặc điểm nông sinh học và chỉ tiêu chất lượng của các dòng giống lúa tẻ thơm ngắn ngày năng suất cao

 Ảnh hưởng của một số đặc điểm sinh lý đến tính chống đổ của ngô

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback