DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
500 - Khoa học >
Toán - Lý - Hóa >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1292

Nhan đề: Nguyên lý của mạch điện phản hồi âm
Tác giả: Cao, Bạch Mai
Từ khoá: Mạch điện
Mạch điện phản hồi âm
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Electronics fan số 65 (159), tháng 1/2007. Trang 60-66
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1292
Appears in Collections:Toán - Lý - Hóa

Files in This Item:

File Description SizeFormat
L_0001.pdf7 trang6,26 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback