DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
500 - Khoa học >
Toán - Lý - Hóa >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1281

Nhan đề: Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng để lọc nhiên liệu và dầu nhờn
Tác giả: Lê, Văn Hiếu
Hoàng, Hữu Hiệp
Từ khoá: Màng lọc
Chế tạo vật liệu màng
Năm xuất bản: 2007
Mô tả: Tạp chí Hóa học & ứng dụng, số 4 (64)/2007. Trang 47-49
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1281
Appears in Collections:Toán - Lý - Hóa

Files in This Item:

File Description SizeFormat
H_0001.pdf3 trang3,02 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback