DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >

900 - Lịch sử & Địa lý : [14]

Community home page

 
  
or browse   

Collections in this community

Recent Submissions

 Hoàn cảnh lịch sử khi Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước và chọn Cao Bằng xây dựng căn cứ địa cách mạng

 Đặc điểm và ý nghĩa lịch sử của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

 Du lịch Việt Nam - hội nhập và phát triển

 Biện pháp bảo vệ môi trường sống trong điều kiện phát trển kinh tế.

 Phát trển du lịch biển bền vững từ góc độ môi trường.

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback