DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận án Tiến sĩ >

Sư phạm : [9]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Characterization of Topographic Surface and Evaluation for Flood Hazard Zonation in Coastal Lowland of Danang city, Vietnam

 Các hiệu ứng âm-điện từ trong các hệ thấp chiều

 Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác Spinel Zn-Al và Hydrotanxit Mg-Al trên nền γ - Al²0₃ để tổng hợp Biodiesel

 Nghiên cứu nâng cao trị số Octan của xăng bằng các phụ gia không chì và ứng dụng dưới dạng thương phẩm

 ОПЕРАТОРНЫЙ МЕТОД В ПРОБЛЕМАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕРЕЛЯТИВИСТСКИХ ЧАСТИЦ С КВАНТОВЫМИ ПОЛЯМИ

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback