Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10023
Title: Nghiên cứu thu nhận, biến tính Gelatin từ phế liệu thủy sản và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm
Authors: Châu, Thành Hiền
Advisor: Đặng, Minh Nhật, PGS.TS.
Trần, Thị Xô, PGS.TS.
Keywords: Gelatin cá
Biến tính gelatin
Xử lý với acid
Xử lý với kiềm
Xử lý kết hợp kiềm - acid
Độ bền gel
Công nghệ thực phẩm
Issue Date: 2019
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật. Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm. Mã số: 62.54.01.01; 311 trang.
Table of contents: Chương 1.Tổng quan tài liệu; Chương 2.Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu; Chương 3.Kết quả và thảo luận.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/10023
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ChauThanhHien.TT.pdf.pdfTóm tắt963.89 kBAdobe PDFView/Open
ChauThanhHien.TT_E.pdfAbstract756.5 kBAdobe PDFView/Open
ChauThanhHien.TV.pdfToàn văn12.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.