Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6471
Title: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác Spinel Zn-Al và Hydrotanxit Mg-Al trên nền γ - Al²0₃ để tổng hợp Biodiesel
Authors: Ngô, Minh Đức
Advisor: Trần, Thị Như Mai, PGS.TS.
Nguyễn, Bá Trung, TS.
Keywords: Biodiesel
Năng lượng
Xúc tác trên cơ sở Spinel ZnAl²O4
Xúc tác trên cơ sở Hydrotanxit Mg-Al
Hóa dầu
Issue Date: 2016
Description: Luận án Tiến sĩ Hóa học. Chuyên ngành: Hóa dầu. Mã số: 62.44.01.15
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6471
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NgoMinhDuc.TV.pdfToàn văn4.65 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.