Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9919
Title: Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Địa lí 12 ở trường trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực
Authors: Nguyễn, Văn Thái
Advisor: Đặng, Duy Lợi, PGS.TS.
Nguyễn, Đức Vũ, PGS.TS.
Keywords: Đánh giá kết quả học tập Địa lí 12
Địa lí 12
Dạy học Địa lí 12
Đánh giá trong dạy học Địa lí 12
Kết quả học tập Địa lí 12
Phát triển năng lực
Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Địa lí
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Description: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục. Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Địa lí. Mã số: 9140111; 227 trang.
Table of contents: Chương 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn của việc đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Địa lí 12 ở trường Trung học Phổ thông theo định hướng phát triển năng lực; Chương 2. Quy trình và biện pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học Địa lí 12 ở trường Trung học Phổ thông theo định hướng phát triển năng lực; Chương 3. Thực nghiệm sư phạm.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/9919
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanThai.TT.pdfTóm tắt1.24 MBAdobe PDFView/Open
NguyenVanThai.TT_E.pdfSummary995.17 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanThai.TV.pdfToàn văn8.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.