Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6491
Title: Các hiệu ứng âm-điện từ trong các hệ thấp chiều
Authors: Nguyễn, Văn Hiếu
Advisor: Nguyễn, Quang Báu, GS.TS.
Trần, Công Phong, GS.TS.
Keywords: Hệ thấp chiều
Hiệu ứng âm điện từ
Hiệu ứng âm điện
Vật lý lý thuyết và vật lý toán
Issue Date: 2014
Description: Luận án Tiến sĩ Vật lý. Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán. Mã số: 62.44.01.01
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/6491
Appears in Collections:Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanHieu.TT.pdfTóm tắt546.47 kBAdobe PDFView/Open
NguyenVanHieu.TV.pdfToàn văn1.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.