DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Công nghệ chế tạo máy >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2951

Nhan đề: Toán sức bền bộ truyền bánh răng trochoid bằng phương pháp phần tử hữu hạn
Tác giả: Nguyễn, Hưng
Người hướng dẫn: Lê, Cung
Từ khoá: Công nghệ chế tạo máy
Bộ truyền bánh răng
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2951
Appears in Collections:Công nghệ chế tạo máy

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.89.pdfToàn văn1,46 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt567,05 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback