DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Công nghệ chế tạo máy >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2784

Nhan đề: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống cấp phôi và khoan tự động phục vụ cho đào tạo tại trường cao đẳng nghề Quy Nhơn
Tác giả: Nguyễn, Phước Vân
Người hướng dẫn: Trần, Xuân Tùy
Từ khoá: Công nghệ chế tạo máy
Cấp phôi
Khoan tự động
Trường cao đẳng nghê Quy Nhơn
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2784
Appears in Collections:Công nghệ chế tạo máy

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.95.pdfToàn văn4,12 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt863,66 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback