Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2784
Title: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống cấp phôi và khoan tự động phục vụ cho đào tạo tại trường cao đẳng nghề Quy Nhơn
Authors: Nguyễn, Phước Vân
Advisor: Trần, Xuân Tùy
Keywords: Công nghệ chế tạo máy
Cấp phôi
Khoan tự động
Trường cao đẳng nghê Quy Nhơn
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2784
Appears in Collections:Công nghệ chế tạo máy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.95.pdfToàn văn4.12 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt863.66 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.