DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Luận văn Thạc sĩ >
Kỹ thuật >
Công nghệ chế tạo máy >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2787

Nhan đề: Xây dựng các bài thực hành về đào tạo trên máy tiện concept turn 250
Tác giả: Nguyễn, Thanh Thảo
Người hướng dẫn: Trần, Xuân Tùy
Từ khoá: Công nghệ chế tạo máy
Máy tiện concept turn 250
Năm xuất bản: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2787
Appears in Collections:Công nghệ chế tạo máy

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Toanvan.174.pdfToàn văn2,49 MBAdobe PDFView/Open
Tomtat.pdfTóm tắt417,74 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback