Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2787
Title: Xây dựng các bài thực hành về đào tạo trên máy tiện concept turn 250
Authors: Nguyễn, Thanh Thảo
Advisor: Trần, Xuân Tùy
Keywords: Công nghệ chế tạo máy
Máy tiện concept turn 250
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2787
Appears in Collections:Công nghệ chế tạo máy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.174.pdfToàn văn2.49 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt417.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.