Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3574
Title: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tự động xử lý số liệu trên máy thử nghiệm kéo nén vật liệu
Authors: Nguyễn, Đức Luân
Advisor: Đoàn, Thị Ngọc Trai
Keywords: Công nghệ Chế tạo máy
Xử lý số liệu
Kéo nén vật liệu
Issue Date: 2010
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/3574
Appears in Collections:Công nghệ chế tạo máy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomtat.pdfTóm tắt419.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.