Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2786
Title: Phân tích hưởng ứng suất và biến dạng tại đáy vết nứt bằng phương pháp element free galerkin (EFG)
Authors: Nguyễn, Tấn Tại
Advisor: Nguyễn, Xuân Hùng
Keywords: Công nghệ chế tạo máy
Phương pháp element free galerkin (EFG)
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2786
Appears in Collections:Công nghệ chế tạo máy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.86.pdfToàn văn818.81 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt239.3 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.