Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2785
Title: Nghiên cứu đánh giá chất lượng thiết bị và quá trình sản xuất bằng công cụ thống kê
Authors: Nguyễn, Tấn Phúc
Advisor: Lê, Cung
Keywords: Công nghệ chế tạo máy
Công cụ thống kê
Issue Date: 2011
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/2785
Appears in Collections:Công nghệ chế tạo máy

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Toanvan.100.pdfToàn văn1.27 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Tomtat.pdfTóm tắt308.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.