DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Công nghệ thông tin >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1258

Nhan đề: E-choupal thành công của ứng dụng ICT trong nông nghiệp Ấn Độ
Từ khoá: E-choupal
ICT
Năm xuất bản: 2009-09
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1258
Appears in Collections:Công nghệ thông tin

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TH_0027.pdf3 trang3,75 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback