DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Công nghệ thông tin >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/536

Nhan đề: Thiết lập mạng Wi-Fi chia sẻ LAN và INTERNET không cần Access Point.
Tác giả: Nguyễn, Văn Chí
Từ khoá: Mạng Wi-Fi
Internet
Mạng LAN
Năm xuất bản: 2007-01
Mô tả: Tạp chí BCVT & CNTT, kỳ II - Infoworld tháng 1/2007. Trang 23-25.
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/536
Appears in Collections:Công nghệ thông tin

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TH_0017.pdf3 trang2,81 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback