DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
600 - Công nghệ >
Công nghệ thông tin >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1222

Nhan đề: LTE công nghệ di động băng rộng cho thế hệ sau 3G
Tác giả: Đàm, Thị Mỹ Hạnh
Từ khoá: Công nghệ di động
3G
Năm xuất bản: 2009-11
Mô tả: Tạp chí CNTT & TT kỳ 1, tháng 11/2009
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1222
Appears in Collections:Công nghệ thông tin

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TH_0020.pdf6 trang6,63 MBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback