DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >

Kinh tế : [219]

Collection home page

 
 
or browse 
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions

Recent Submissions

 Phát triển thương mại điện tử tại Việt Nam

 Về luận điểm sử dụng lạm phát để tạo vốn, giúp tăng trưởng kinh tế

 Lạm phát hiện nay - Nguyên nhân và giải pháp

 Đổi mới nhận thức cạnh tranh trong môi trường hội nhập

 Chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 20 năm đổi mới: Lý luận và thực tiễn

 

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback