DSpace

Thư viện số Trung tâm Thông tin Học liệu - Đại học Đà Nẵng >
_Trung tâm Thông tin Học liệu >
Thông tin chuyên đề bài trích báo - tạp chí >
300 - Khoa học xã hội >
Kinh tế >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1785

Nhan đề: Giải pháp góp phần đảm bảo cân đối ngân scahs nhà nước trong điều kiện thực hiện các cam kết quốc tế
Tác giả: Hoàng, Kim Thanh
Từ khoá: Giải pháp
Cân đối ngân sách
Cam kết quốc tế
Năm xuất bản: 2007
URI: http://tailieuso.udn.vn/handle/TTHL_125/1785
Appears in Collections:Kinh tế

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT_0140.pdf3 trang973 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

 ©2011 LEARNING & INFORMATION RESOURCE CENTERS - UNIVERSITY OF DANANG
Address 1: 91A Nguyen Thi Minh Khai street, DaNang city. Address 2: 54 Nguyen Luong Bang street, DaNang city.
Tel: (0511) 3849324 - FAX: (0511) 3812173 - Email: dspace@lirc.udn.vn - Feedback